Notícies

Dilluns , 25 de Agost del 2014

El MUIB (Mapa Urbanístic de les Illes Balears) s`ha publicat a internet

La informació urbanística és una eina clau per als poders públics per tal de poder prendre decisions i duu a terme polítiques de forma eficient, sobretot en aquelles com l`habitatge, les infraestructures de transports, el medi ambient, que tenen una forta incidència al territori. Però també és important posar aquesta informació a l`abast dels ciutadans, ja que sovint l`urbanisme és vist com a una activitat opaca i de gran complexitat tècnica.
Des de fa dècades, la legislació i els poders públics han intentat fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions urbanístiques, però la manca d`un accés fàcil i assequible a la informació ha fet que aquesta participació sigui en molt de casos mínima. La publicació del Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB) a Internet ha de suposar un salt qualitatiu pel que fa al coneixement de la realitat urbanística per part dels ciutadans.
El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears.
La informació publicada al MUIB te caràcter informatiu, per tant, no supleix la necessitat de consultar la normativa urbanística a l`organisme competent.
El MUIB serà una eina bàsica per a què l’Administració realitzi les seves funcions d`una forma més eficient i adequada (consultes, concessió de permisos, gestió, avaluació de les necessitats de creixement urbanístic, creació de nou planejament territorial i municipal, etc.).
També serà una eina molt útil pels professionals i empreses privades que podran accedir de forma ràpida i eficient a la informació urbanística (arquitectura, el medi ambient, la construcció, etc.).
El MUIB posarà a l`abast de qualsevol ciutadà la informació urbanística.
El MUIB es fonamenta en un potent Sistema d`Informació Geogràfica que mostra sobre diferents cartografies les diferents zonificacions urbanístiques amb la seva normativa (altura màxima en plantes, edificabilitat màxima del solar, etc.). Això ha suposat la creació d`una àmplia base de dades amb les dades geogràfiques i les urbanístiques (amb un diccionari harmonitzat de conceptes urbanístics), així com la recopilació i digitalització dels plànols d’ordenació municipi per municipi.
Tota aquesta informació es serveix per Internet a traves d`un portal on podem trobar un visualitzador de mapes (http://muib.caib.es/mapurbibfront/visor_index.jsp) que empra la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB).
És important remarcar que el MUIB és un projecte que estarà en contínua actualització, així com també és un sistema obert a totes aquelles aportacions i revisions que el millorin.

Enllaços d'Interès:http://muib.caib.es

PARAULES CLAU:BalearsSITIBSAWMS

Volver

Més Noticies

RECURSOS

XARXES SOCIALS


@IDEIB

VINCLES

INSTITUCIONS

Esta web es una producción de

GRDAR DISEÑO.


Descúbrenos en www.grdar.com

Equipo GRDAR Gaizka Rubio
Jan Rameken
José Antonio Calderón
Juan Julio Mulet
Guillermo Ramis de Ayreflor

cerrar
IDEIB
Info LegalCrèditsAdminHome IDEIB

Av. d'Alexandre Rosselló, 13-b 1r
07002 Palma de Mallorca

Tel   971 17 78 70    Fax   971 17 78 71  
Mapa web
Notícies Qui som Manual d'ajuda Descàrregues Enllaços Documentació Contacte
Aquesta web està optimitzada per a Firefox 3.5 i IE 7 a una resolució de 1280x1024