Notícies

Dimecres , 09 de Gener del 2013

Noves dades temàtiques incorporades a la IDEIB al darrer trimestre

Els darrers mesos s’han incorporat un conjunt de dades temàtiques als serveis de la IDEIB i al visualitzador. A continuació en farem un resum:
-SITIBSA i la Direcció General d`Ordenació del Territori han incorporat les capes del estudi del sòl vacant dels anys 2000 i 2008. En el visualitzador les podeu trobar al apartat Temàtic CAIB > Ocupació del sòl. Estan disponibles al servei wms http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-LANDCOVER/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities
-El servei de gestió forestal de la CAIB ha incorporat varies capes procedents del inventari forestal, referents a combustible forestal, estructura de la vegetació i tipologies de formacions, així com les Zones d’alt risc d’incendis forestals del decret 125/2007. En el visualitzador les podeu trobar al apartat Temàtic CAIB > Medi Ambient. El servei wms és el http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-MEDIAMBIENT/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities
-El Consell de Mallorca ha actualitzat els vedats i refugis de fauna de l’Illa de Mallorca. En el visualitzador les podeu trobar al apartat Temàtic CAIB > Consell Caça. El servei wms és el http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/CONSELL_CAZA/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities
-La Direcció general de recursos hídrics ha actualitzat la capa de sondeigs del servei wms http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-HIDROLOGIA/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities . En el visualitzador les podeu trobar al apartat Temàtic CAIB >Hidrologia.
-El Servei d`Ordenació Farmacèutica ha actualitzat la capa de Farmàcies del servei wms http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-SANITAT/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities. En el visualitzador les podeu trobar al apartat Temàtic CAIB > Sanitat
Es recomana consultar el catàleg per conèixer les característiques i condicions d’us.

Volver

Més Noticies

RECURSOS

XARXES SOCIALS


@IDEIB

VINCLES

INSTITUCIONS

Esta web es una producción de

GRDAR DISEÑO.


Descúbrenos en www.grdar.com

Equipo GRDAR Gaizka Rubio
Jan Rameken
José Antonio Calderón
Juan Julio Mulet
Guillermo Ramis de Ayreflor

cerrar
IDEIB
Info LegalCrèditsAdminHome IDEIB

Av. d'Alexandre Rosselló, 13-b 1r
07002 Palma de Mallorca

Tel   971 17 78 70    Fax   971 17 78 71  
Mapa web
Notícies Qui som Manual d'ajuda Descàrregues Enllaços Documentació Contacte
Aquesta web està optimitzada per a Firefox 3.5 i IE 7 a una resolució de 1280x1024