Notícies

Dijous , 23 de Febrer del 2012

Publicada a Internet, la darrera sèrie d`ortofotografies, Ortofoto 2010, del Govern de les Illes Balears, realitzada a partir del les fotografies aèries del vol de 2010-2011

L’empresa pública Serveis d’Informació Territorials de les Illes Balears (SITIBSA) de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, empresa dedicada a la producció, recopilació i distribució de cartografia i informació geogràfica, com ja ha fet amb la resta de sèries d’ortofotografies que produeix, ha publicat a través d’Internet, utilitzant el servei estàndard de visualització l’Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS), la ORTOFOTO DE LES ILLES BALEARS DE 2010 DE 25 CENTÍMETRES DE RESOLUCIÓ. Concretament les imatges es poden consultar connectant als serveis:

-http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_OR2010_R25/MapServer/WMSServer?
(numero de layer o capa de nom: “0” i títol: “Orto 2010 IB 25cm”)

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/Ortofoto/MapServer/WMSServer?
(numero de layer o capa de nom: “0” i títol: “Orto 2010 IB 25cm”)

Aquest serveis estan publicats a través del node del Govern de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), plataforma que s’utilitza des de 2008 per distribuir els mapes i la informació geogràfica del govern.

La podeu consultar les imatges utilitzant el visualitzador de la IDEIB http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp o qualsevol programari que pugui carregar serveis WMS.

A més, si voleu conèixer les característiques i les condicions d’ús d’aquesta sèrie d’ortofotografies aèries i del servei WMS, les podeu consultar en el catàleg de metadades de la IDEIB:
- http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp?lang=ca_ES

La ORTOFOTO DE 2010 cobreix tot el territori de les Illes Balears i té una resolució o mida de píxel, de 25 centímetres. Amb aquesta sèrie d’imatges aèries ortorrectificades, el Govern a través de SITIBSA i la infraestructura de la IDEIB, continua produint i facilitant l’accés a la seva informació geogràfica, com ja ha fet amb les sèries d’ortofotografies de 1956, 2002, 2006, 2008 i ortoràpida 2010.
La resolució d’aquestes imatges permet veure amb major nivell de detall que la resta de sèries. Aquest fet s’explica perquè la ortorrectificació s’ha fet d’un vol amb les fotografies aèries amb una mida de píxels de 22 centímetres, proporcionant unes ortofotografies amb una mida de píxel de 25 centímetres per píxel, quan les anteriors eren de 50 centímetres.
Aquesta sèrie d’ortofotografies de les Illes Balears, substitueix la versió publicada l’any passat, l’anomenada ortofoto ràpida.
Les dues sèries provenen de la mateixa sèries d’imatges aèries, corresponents al vol realitzat durant el període comprés entre maig de 2010 fins a principis d’abril de 2011. La diferència entre ambdues és que per fer l’OrtoRàpida, només es van utilitzat mitjanats automàtics, mentre que per fer l’ortofoto, a més dels automàtics, es realitzen edicions manuals. Una altre característica que les diferencia és què per fer la primera es va utilitzar un Model Digital del Terreny (MDT) que ja existia i en la vigent s’ha creat un d’específic.
La ortorrectificació converteix les imatges aèries en un recurs cartogràfic que permet realitzar mesures de distàncies i superfícies, i superposar-hi altres capes d’informació geogràfica. La qual cosa fa possible comparar les imatges amb les sèries dels altres anys, diferenciar si una zona està dins un espai protegit, conèixer la toponímia de la zona a interpretar o identificar-ne els usos permesos.
Els usuaris d’aquest tipus d’informació i molt especialment els tècnics de les administracions públiques, la utilitzen per conèixer la realitat d’un indret, identificant-ne construccions, vegetació, infraestructures, etc.
Esperem que us sigui d’utilitat.

Enllaços d'Interès:ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp

PARAULES CLAU:Govern de les Illes BalearsIDEIBOrtofotoSITIBSA

Volver

Més Noticies

RECURSOS

XARXES SOCIALS


@IDEIB

VINCLES

INSTITUCIONS

Esta web es una producción de

GRDAR DISEÑO.


Descúbrenos en www.grdar.com

Equipo GRDAR Gaizka Rubio
Jan Rameken
José Antonio Calderón
Juan Julio Mulet
Guillermo Ramis de Ayreflor

cerrar
IDEIB
Info LegalCrèditsAdminHome IDEIB

Av. d'Alexandre Rosselló, 13-b 1r
07002 Palma de Mallorca

Tel   971 17 78 70    Fax   971 17 78 71  
Mapa web
Notícies Qui som Manual d'ajuda Descàrregues Enllaços Documentació Contacte
Aquesta web està optimitzada per a Firefox 3.5 i IE 7 a una resolució de 1280x1024