Notícies

Divendres , 26 de Febrer del 2010

Ortofoto de 1956

Ahir, 25 de febrer de 2010, el conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, juntament amb Cristóbal Sbert Portell, coronel delegat del ministeri defensa a les Illes Balears i Bernat Aguiló, director general d’Ordenació del Territori, van presentar la ortofoto de 1956. Aquesta ortofoto prové d’un vol fotogramètric de l’any 1956 realitzat a nivell estatal en cooperació entre l’exèrcit de l’aire d’Espanya i la Força Aérea dels EEUU.
Gràcies a la col•laboració entre la Direcció General d’Ordenació del Territori i el Ministeri de Defensa s’ha pogut realitzar una ortorectificació d’aquest vol, i aconseguir una imatge continua de totes les Illes Balears de l’any 1956.
L’Ortofoto digital de les Illes Balears de 1956 està disponible accedint node del Govern de la IDEIB, concretament, es serveix com a servei de visualització WMS a través del Servei de mapes (Web Map Service – WMS) del, (http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?) . També es pot visualitzar accedit al visor de la IDEIB a través de www.ideib.cat, activant la visualització de la capa anomenada Orto IB 1956, R50CM .Exemple de com visualitzar la orto de 1956.

Aquest vol, que es propietat del Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire (CECAF), fins ara només es podia consultar a partir de reproduccions en paper dels originals. A partir d’ara es disposa d’una imatge continua, ortorrectificada, digital i consultable a través d’Internet d’una sèrie de fotografies aèries d’importància cabdal en molts aspectes relatius a les Illes Balears.
L’11 de desembre de 2008 el CECAF i la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori signaren un acord d’intercanvi d’informació per tal de digitalitzar-los i ortorectificar-los. Ha estat un repte tècnic i d’investigació important, perquè s’ha tractat de fer coincidir elements que o bé no existeixen o bé han estat profundament transformats.
El resultat d’aquests treballs, que han suposat una inversió de 43.000 euros, és la imatge que avui podem veure.

El interès de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat és de disposar de sèries de fotografies històriques ortorectificades publicades a Internet que ens permetin veure com ha anat evolucionant el nostre territori. D’aquesta manera s’ha començat per la més antiga, però ja es té contractada la digitalització de les sèries de fotos de 1989 i 1995 que permetran procedir a l’ortorectificació per afegir-les a les existents de 2002, 2006 i 2008, i més endavant s’incorporarà una orto dels anys 60 i 70 respectivament, amb la qual cosa es disposarà d’una sèrie molt estimable de fotogràfiques del territori.

Els aspectes més rellevants de l’ortofoto’56 són:
Importància urbanística: la fotografia coincideix en el temps amb l’aprovació el 1956 de la primera llei del sòl estatal espanyola, és per això que les administracions publiques han considerat legal aquelles edificacions que apareixen en aquesta foto, sense considerar altres elements com les llicències i autoritzacions.
Allò que no apareix a la foto, en canvi, requereix haver tingut llicència o haver realitzat un procés de legalització.
Així mateix i juntament amb les altres sèries de fotografies aèries permet realitzar els anàlisis territorials i fer prospectiva del futur territorial del conjunt de les Illes Balears i de cada una de les illes en particular.
Importància cadastral: resulta d’un gran interès per als propietaris que tenen dubtes o conflictes sobre els límits de les seves propietats. Sovint en aquestes fotos s’hi poden detectar elements físics o de conreu actualment desapareguts.
Importància històrica: com a foto, es tracta d’un document que reflecteix la situació territorial i la tecnologia de l’època en què fou realitzada. Però també té un gran interès com a font documental que dona una informació coherent de l’evolució històrica del territori de les Illes Balears preturístiques, una passejada per les Balears del 1956 permet constatar que les nostres illes han canviat més aquests darrers cinquanta anys que des de l’edat mitjana fins a l’any 1956, i és per això que resulta una font auxiliar de primer ordre per interpretar com s’organitzava el nostre territori en temps pretèrits.
El 1955, la població resident era de 352.000 persones i just hi havia 5000 places turístiques, gairebé totes concentrades a la badia de Palma amb un fenomen de forta litorització, hotels, sense apartaments o altra tipologia i amb un turisme que ja superava la mitja del turisme espanyol.
Tal i com explica la seva metadada, les característiques vol i la ortofoto són:
Cámara mètrica aérea analògica
Escala aproximada 1:33.000
Distancia focal aproximada: 153 mm
Data de vol: 1956
Digitalització de fotogrames amb escáner fotogramétrico
Recolçament topogràfic a partir de recolzament vol Olistat 97, 98 on s’ha pogut identificar elements comuns.
Aerotriangulació manual i digital per mitjà d’ajust simultani de feixos
Model digital del terreny generat a partir d’un vol fotogramètric PNOA 2008 interpolat a 10m amb edició manual a algunes zones

Diario de Mallorca

Europapress

El Mundo

Diario de Ibiza

PARAULES CLAU:BalearsConselleriaGovern de les Illes BalearsIDEIBOrtofotoSITIBSA

Volver

Més Noticies

RECURSOS

XARXES SOCIALS


@IDEIB

VINCLES

INSTITUCIONS

Esta web es una producción de

GRDAR DISEÑO.


Descúbrenos en www.grdar.com

Equipo GRDAR Gaizka Rubio
Jan Rameken
José Antonio Calderón
Juan Julio Mulet
Guillermo Ramis de Ayreflor

cerrar
IDEIB
Info LegalCrèditsAdminHome IDEIB

Av. d'Alexandre Rosselló, 13-b 1r
07002 Palma de Mallorca

Tel   971 17 78 70    Fax   971 17 78 71  
Mapa web
Notícies Qui som Manual d'ajuda Descàrregues Enllaços Documentació Contacte
Aquesta web està optimitzada per a Firefox 3.5 i IE 7 a una resolució de 1280x1024