Notícies

Dimecres , 12 de Desembre del 2007

I Reunió IDEIB (maig de 2007)

RESUM DE LA REUNIÓ
TEMES TRACTATS:
1.PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
• Presentació del projecte a càrrec de Francisco Gual, director gerent de SITIBSA
• Explicació del projecte seguint la presentació que es lliura als presents en l`arxiu anomenat: 3_PRESENTACIO.pps
• Exposició del funcionament del sistema sobre diferents programes (ArcGIS, ArcExplorer i gvSIG)
2.PRECS I PREGUNTES
Els assistents varen formular les observacions i preguntes següents que foren respostes per l`equip de la IDE.
2.1 Es podrà descarregar la informació?
Actualment, hi ha la idea que això sigui possible dins el Govern, però és una decisió que es prendrà més endavant per part dels propietaris de la informació. En qualsevol cas, cadascun podrà donar permisos per descarregar la seva informació. De totes maneres, la idea de la IDE és no duplicar la informació, sinó que tots visualitzem les mateixes dades d`un repositori comú.
2.2 Les dades s`han de protegir. No es pot donar accés lliure ja que estan protegides per llei. L`organisme responsable de les dades ha de ser l`encarregat que això es compleixi.
2.3 El nostre programari (software) no llegeix estàndards WMS i no és possible canviar-lo. Què passarà?
Si el vostre programari (software) no llegeix els estàndards haureu de disposar dels arxius. Per això, l`ideal seria aconseguir programari que llegeixi estàndards, a fi de no duplicar informació.
2.4 El Portolà seguirà funcionant?
Sí, però en el moment que el visor tengui les mateixes funcionalitats deixarà de mantenir-se, ja que un dels principis de la IDE és no tenir informació duplicada.
2.5 Microstation llegirà WMS l`any que ve. Autocad ja ho fa. L`edició directa de la base de dades Oracle necessita ArcGIS.
2.6 Com canviam el nostre sistema?
Hi haurà una formació tècnica per tal que els usuaris s`adaptin al sistema i introdueixin i publiquin les seves dades a la IDE.
La creació de noves dades o canvis de SIG departamentals cap a Oracle, l`ha d`assumir cada departament. El projecte de la IDE posa les dades de la DGOT i SITIBSA i l`ajuda per tal que es publiqui la informació.
Si ja teniu un SIG actualment, sempre podreu exportar les dades al repositori de la IDE cada quan cregueu necessari.
2.7 Algú controlarà?
Nosaltres ajudarem. De totes formes cadascú és responsable del que és seu.
2.8 Fa falta una supervisió quant a la seguretat de les dades i un inventari ben definit.
2.9 Quines funcionalitats tindrà?
Tant el visor com el catàleg tindran una sèrie de funcionalitats bàsiques (com les de Portolà fonamentalment). I d`altres específiques que s`hauran d`encarregar individualment.
3. CAPES PER INCORPORAR AL PROTOTIP
S`explica que el prototip de la IDE incorporarà les capes que el grup de treball consideri, sempre que:
- Es coneguin les metadades
- No sigui necessari un procés d`edició
Per tal de saber les capes que el grup de treball està interessat a incorporar al prototip, es demana que es trameti a l`equip de la IDE la documentació relativa a les metadades i s`empleni el document de "Plantilla d`incorporació de dades al Repositori de la IDE": PIRCIG abans de dimarts dia 15 de maig
4. FULLS DE CONTACTE
Cada assistent a la reunió va emplenar un full per facilitar a l`equip de la IDE les dades de contacte.

Volver

Més Noticies

RECURSOS

XARXES SOCIALS


@IDEIB

VINCLES

INSTITUCIONS

Esta web es una producción de

GRDAR DISEÑO.


Descúbrenos en www.grdar.com

Equipo GRDAR Gaizka Rubio
Jan Rameken
José Antonio Calderón
Juan Julio Mulet
Guillermo Ramis de Ayreflor

cerrar
IDEIB
Info LegalCrèditsAdminHome IDEIB

Av. d'Alexandre Rosselló, 13-b 1r
07002 Palma de Mallorca

Tel   971 17 78 70    Fax   971 17 78 71  
Mapa web
Notícies Qui som Manual d'ajuda Descàrregues Enllaços Documentació Contacte
Aquesta web està optimitzada per a Firefox 3.5 i IE 7 a una resolució de 1280x1024